Maling utvendig

Det er heldigvis ikke ofte man må male huset, men når tiden først er inne har du et valg å ta: Skal du bruke noen uker på å ta deg av jobben selv, eller skal du leie inn en profesjonell aktør til å gjøre det for deg?

Selv på en relativt liten boligen kan utvendig maling raskt bli et stort prosjekt. Du finner raskt ut at det skal mer til enn malingsspann, kost og stige. Rett kompetanse, riktig utstyr, tilstrekkelig med sikring og maling tilpasset lokale værforhold er avgjørende for å legge til rette for effektivt arbeid og et optimalt resultat.

Garantert ferdig til avtalt tid

I Oslo Farge- og Malerteam vet vi at det viktig å ha en entreprenør du kan stole på. Det er mange gode grunner til å la en profesjonell aktør, men likevel vegrer mange seg på grunn av tidligere erfaringer der folk ikke har møtt opp til tiden, eller prosjekter går langt utover de avtalte rammene.

Vi garanterer at prosjektet fullføres til avtalt tid, og med den kvaliteten og finishen du som kunde forventer og fortjener. Vi arbeider målrettet og nøyaktig og har god kompetanse på velge det rette utstyret og de rette produktene for å fullført jobben på en effektiv og tilfredsstillende måte.

Vi tar oss av hele prosessen

Når du velger Oslo Farge- og Malerteam er det oss du forholder deg til gjennom hele prosjektet. Vi tar oss av hele prosessen selv, og kommuniserer direkte med deg underveis.

Dersom du ønsker det kan vi til og med hjelpe deg før selve malejobben starter. Vår faglærte fargedesigner kan komme på befaring i ditt hjem, og hjelpe deg med å velge farger som passer inn i omgivelsene – samtidig som de gir din bolig et unikt preg.