Om Oslo Farge- og Malerteam

Oslo Farge- og Malerteam ble startet opp i 2019, av daglig leder Nedzat Cimilji. Vi består i dag av 12 heltidsansatte malere og fargedesignere – som alle har en bred og høy kompetanse innen sitt fagområde. Vi vokser videre og vil snart ansatte nye dyktige malere.
“Ned”, som daglig leder gjerne kalles, har over 17 års erfaring som maler, og har opparbeidet seg bred erfaring, god kunnskap og høy kompetanse innen en rekke ulike typer maleoppdrag.

Med årene har Ned også dannet seg et tydelig inntrykk av hva bransjen gjør bra, men også hva som kan gjøres bedre – og det var sistnevnte som motiverte ham til å starte opp Oslo Farge- og Malerteam.

Våre nøkkelprinsipper

I alle oppdrag vi tar på oss jobber vi derfor ut i fra de samme seks nøkkelprinsippene:

Pris

Vi skal være konkurransedyktige på pris.

Avtaler

Jobben vi utfører skal gjøres innen de avtalte rammene.

Kvalitet

Alt vi gjør, og alle produkter vi bruker, skal holde svært høy kvalitet.

Finish

Vi skal jobbe målrettet og effektivt, og levere en fin finish.

Nøyaktighet

Vi skal alltid levere et sluttprodukt som viser høy nøyaktighet og presisjon.

Tid

Viktigst av alt: Vi garanterer at prosjektet ferdigstilles til avtalt tid.